جستجو

 1. خانه
 2. جستجو
178 matches found
تایید شده بیمارستان شریعت رضوی

بیمارستان شریعت رضوی

بیمارستان تامین اجتماعی

بيمارستان شهید مهدی شریعت رضوی در سال ١٣٤٥ به صورت وقف از طرف مرحوم آذر فر در اختی

 • تهران - سرآسیاب - مهرآباد جنوبی - روبروی پایگاه یکم شکاری
 • 66636801 - 66636802 - 66636803 - 66636804 - 66699996
تایید شده بیمارستان شهید دکتر معیری

بیمارستان شهید دکتر معیری

بیمارستان تامین اجتماعی
 • تهران - میدان شهدا - خیابان مجاهدین اسلام - روبروی مجلس شورای اسلامی
 • 77612383 - 77612377 - 77623388 - 77626232 - 77535110
تایید شده بیمارستان شهید دکتر لواسانی

بیمارستان شهید دکتر لواسانی

بیمارستان تامین اجتماعی

درسال ١٣٣٦ باغ سرخه حصار كه متعلق به پادشاهان قاجار بود و ناصرالدين شاه درآن باغ

 • تهران - سرخه حصار - انتهاي اتوبان شهيد همت (زين الدين) - اول جاده آبعلي
 • 77312015 - 77316000 - 77311011 - 77311012 - 77311013
تایید شده بیمارستان لبافی نژاد

بیمارستان لبافی نژاد

بیمارستان تامین اجتماعی

بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد بدنبال بازگشائی دانشگاهها متعاقب انقلاب فرهنگی د

 • تهران - خیابان پاسداران - خیابان بوستان نهم - بیمارستان لبافی نژاد
 • 23601
تایید شده دی کلینیک ابوریحان

دی کلینیک ابوریحان

دی کلینیک تخصصی تامین اجتماعی
 • تهران - خیابان انقلاب - خیابان فلسطین جنوبی - ابتدای خیابان شهید وحید نظری (سزاوار)
 • 66964273 - 66974260 - 66974318 - 66974298 - 66974291
تایید شده پلی کلینیک اشرفی اصفهانی

پلی کلینیک اشرفی اصفهانی

پلی کلینیک تخصصی تامین اجتماعی
 • تهران - قرچک ورامین - خیابان شهید باهنر - روبروی کارخانه قند
 • 2243011
تایید شده پلی کلینیک فدائیان اسلام

پلی کلینیک فدائیان اسلام

پلی کلینیک تخصصی تامین اجتماعی
 • تهران - شهرری - خیابان فدائیان اسلام - بعد از بزرگراه آزادگان - جنب فروشگاه نجم خاورمیانه
 • 33769552 - 33769350 - 33767900 - 33769730
تایید شده پلی کلینیک شهید دکتر مفتح

پلی کلینیک شهید دکتر مفتح

پلی کلینیک تخصصی تامین اجتماعی
 • تهران - چهار دانگه - بلوار فارسیان - پلی کلینیک دکتر مفتح
 • 55278886 - 55278884 - 55278885 - 55278880
تایید شده پلی کلینلک امانی پاکدشت

پلی کلینلک امانی پاکدشت

پلی کلینیک تخصصی تامین اجتماعی
 • تهران - خیابان خاوران - جنب شهرداری پاکدشت - نبش کوچه لاله 2
 • 36040012 - 36040013 - 36040014 - 35815632 - 35815633