بیمارستان شهید دکتر معیری

بیمارستان تامین اجتماعی
  • 9 بازدید
User

بیمارستان شهید دکتر معیری

بیمارستان تامین اجتماعی
  • 9 بازدید

درباره بیمارستان شهید دکتر معیری

 آدرس:
تهران، میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام، روبروی مجلس شورای اسلامی
نمابر.........................................................  77535116
پذیرش، روابط عمومی، حسابداری .................... 77535110
نوبت دهی ................................ 77612383، 77612377
77623388، 77626232
تلفنخانه ............................................... 11-77535110

خدمات سرپایی: پزشک عمومی- دندانپزشکی- مامایی- تزریقات وپانسمان- گچ گیری- واکسیناسیون
خدمات بستری: اورژانس-ارتوپدی- جراحی عمومی- جراحی مغز واعصاب
بخش های ویژه: ICU
درمانگاههای تخصصی:
کلیه درمانگاههای خدمات بستری-داخلی- عفونی- طب فیزیکی وتوانبخشی
درمانگاههای فوق تخصصی: جراحی دست
خدمات پاراکلینیک: آزمایشگاه- داروخانه – رادیولوژی- سونوگرافی- فیزیوتراپی- نوارعضله- نوارقلب

تخصص ها

  • بیمارستان تخصصی

بیمه های طرف قرارداد

  • بیمه تامین اجتماعی

0  نظرات

پرسش ها

هنوز پاسخی ارسال نشده.